Apollo7.hu - Meta-kereső
Jegyzék Live-keresés Segítség
Adatvédelmi nyilatkozat, a TDDSG 4. paragrafusának megfeleloen

Adatvédelmi nyilatkozat, a TDDSG 4. paragrafusának megfelelően Adatai elküldésével Ön kinyilvánítja egyetértését azzal kapcsolatban, hogy a Sharelook Internet Services GmbH az alábbiakban felsorolt személyes jellegű adatait az itt megnevezett célokra felvegye, feldolgozza és használja. A jelen beleegyezési nyilatkozat jövőbeli hatállyal bármikor visszavonható.

1. § Felelős szerv

A szövetségi adatvédelmi törvény értelmében a felelős szerv a

Sharelook Internet Services GmbH
Glockengiesserwall 17
D-20095 Hamburg
Deutschland
Tel: +49-231-7280644
Fax: +49-231-7280666

a továbbiakban: SHARELOOK.

2. § Állományi adatok; A SHARELOOK csak akkor kerít sort egy ügyfél személyes jellegű adatainak felvételére, feldolgozására és használatára annak további beleegyezése nélkül, ha azok a szerződés végrehajtásához, valamint az elszámoláshoz szükségesek. Ezek az adatok általában az ügyfél nevét, címét, telefonszámát, E-mail-címét, bankkapcsolatát és hozzáférés-azonosítóit rögzítik (állományi adatok). Ezen adatok felvétele elektronikus megrendelési nyomtatványok útján történik.

3. § Használatra vonatkozó adatok; Egy felhasználó által bizonyos teleszolgáltatások igénybevételének kezdetére, végére, terjedelmére stb. vonatkozó adatok felvételére, feldolgozására és használatára csak abban az esetben kerül sor, ha azok e szolgáltatások igénybevételéhez és elszámolásához szükségesek. Ilyenkor alapvetően a használat kezdetének és végének dátuma, időpontja és az időzóna, az adatátvitel, a felhasználó IP-címe, valamint az igénybe vett szolgáltatás fajtája kerül rögzítésre.

4. § Elszámolási adatok; Az elszámolási célokat szolgáló adatok (elszámolási adatok) legtovább a számla elküldését követő hat hónapig kerülnek tárolásra, ezt követően csak abban az esetben, ha és ameddig a felhasználó kifogást emel a számla ellen vagy fizetési felszólítás ellenére sem fizet. Amennyiben ezekre az adatokra a törvényben, alapszabályban vagy szerződésben rögzített érvényes megőrzési határidők teljesítéséhez van szükség, a SHARELOOK jogosult azokat tovább tárolni.

5. § Adatok továbbítása elszámolásra; A SHARELOOK abban az esetben továbbíthatja az elszámolási adatokat más szolgáltatók vagy harmadik személyek felé, ha az a fizetés meghatározásához és a felhasználóval való elszámoláshoz szükséges. A megfelelő előfeltételek megléte esetén a SHARELOOK jogosult a jogellenes használat feltárásához és megakadályozásához, valamint a felhasználóval szemben fennálló igényei érvényesítéséhez szükséges személyes jellegű adatok felvételére, feldolgozására és használatára.

6. § Az ügyfél beleegyezését adja ahhoz, hogy a SHARELOOK a személyes jellegű adatokat tanácsadás, hirdetés, piackutatás vagy a teleszolgáltatások igény szerinti kialakítása céljából használja. Ezenkívül a SHARELOOK jogosult az ügyfél nevét, cégnevét és címét egy résztvevői listában közzétenni. A SHARELOOK jogosult továbbá az ügyfél E-mail-címe mellett annak nevét is rögzíteni, hogy személyes leveleket és hirdetéseket küldhessen az ügyfél részére.

7. § Adatok továbbítása a hatóságok felé; Az idevágó rendelkezések értelmében a SHARELOOK jogosult felvilágosítást adni bíróságok és bűnüldöző hatóságok részére bűnüldözés céljából.

8. § Felvilágosítás a tárolt adatokról; A SHARELOOK az ügyfél kérésére ingyenesen és haladéktalanul köteles felvilágosítást adni a személyére vonatkozó tárolt adatokról. A felvilágosítás az ügyfél kérésére elektronikus úton is megadható. Az ügyfél jogosult a 6. paragrafusban meghatározott használatra vonatkozó beleegyezését visszavonni.

Adatvédelmi megbízott:
Rechtsanwalt Anselm Withöft
RA-Kanzlei Withöft
Bilker Str. 23
40213 Düsseldorf
T: (0211) 86 399 - 644
F: (0211) 86 399 - 737
www.withoeft.de

Az adatvédelmi megbízott befolyással bír az adatvédelmi törvény (BDSG), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb előírások betartására. E célból az adatvédelmi megbízott kétes esetekben segítséget kérhet a felelős szervnél az adatvédelem ellenőrzéséért illetékes hatóságtól.

Fő kötelezettségei az alábbiak:

1. a személyes jellegű adatok feldolgozását szolgáló adatfeldolgozó programok szabályszerű használatának felügyelete; e célból idejében tájékoztatást kell kapnia a személyes jellegű adatok automatizált feldolgozásával kapcsolatos tervekről.

2. megfelelő intézkedések keretében a BDSG előírásainak és egyéb adatvédelmi előírásoknak, valamint az adatvédelem mindenkori speciális követelményeinek ismertetése a személyes jellegű adatok feldolgozásában résztvevő személyekkel.

A felelős szervnek az adatvédelmi megbízott rendelkezésére kell bocsátania egy áttekintést a BDSG 4e. § 1. tételében szereplő adatokról, valamint a hozzáférésre jogosult személyekről. A BDSG 4d. § (2) bekezdése esetében az adatvédelmi megbízott a 4e. § 1-8. tételei szerinti adatokat kérésre megfelelő módon bárki számára rendelkezésre bocsátja. A 4d. § (3) bekezdése esetében a 2. tétel értelemszerűen a felelős szervre vonatkozik.

2003. novemberi állapot

 • Adatvédelmi nyilatkozat, a TDDSG 4. paragrafusának megfelelően: hu_datenschutz.pdf (34KB)
 • Download Adobe Acrobat Reader

 • Apollo7 az Ön kezdőoldala Live-keresés Apollo7 az Ön honlapján

  Nemzetközi meta-keresők: Ausztria | Belgium | Franciaország | Magyarország | Németország | Olaszország | Svájc | Spanyolország | Liechtenstein | Anglia & Észak-Írország | Hollandia
  Nemzetközi webkatalógusok: Ausztria | Belgium | Franciaország | Magyarország | Németország | Olaszország | Svájc | Spanyolország | Liechtenstein | Anglia & Észak-Írország | Hollandia
  Regionális: Bécs | Berlin | Budapest | Brüsszel | Párizs | Róma | Zürich
  Köln | Salzburg | Velence | München | Lyon | Strasbourg | további...
  Speciális ajánlatok: Sharelook Csevegő | további...

  Sajtó-service | Sharelook-termékek | Reklám az Apollo7-ben | Gyors Szolgálatán
  Információk az Apollo7-hez | Adatvédelmi nyilatkozat | ÁSF | A vállalkozás | Kapcsolat

  © 1996 - Minden jog fenntartva.